Інститут гематології та трансфузіології НАМН

Основні напрями наукової, клінічної, експертної роботи установи

  • Вивчення клітинно-молекулярних механізмів порушень функціонування системи гемопоезу, її репарації та корекції;
  • вивчення епідеміології, етіології, патогенезу гематологічних захворювань та розробка нових методів їх діагностики, лікування і соціально-медичної реабілітації хворих;
  • розробка нових технологій консервування крові та гемопоетичної тканини; отримання лікувально-діагностичних препаратів високої специфічної активності із донорської крові;
  • розробка нових принципів і методів трансфузійної терапії для лікування захворювань різного генезу;
  • вивчення патогенезу опікової хвороби та її ускладнень, розробка нових методів лікування і медико-соціальної реабілітації хворих;
  • розробка науково обгрунтованої програми реорганізації служби крові в Україні, вивчення впливу екологічних чинників на донороздатність населення;
  • амбулаторне та стаціонарне лікування хворих із захворюваннями системи крові та опіковою хворобою;
  • експертна оцінка дисертаційних та науково-дослідних робіт у галузі гематології та трансфузіології.

Пошук по сайту